Tel: 689 940 923 | E-Mail: equidress@equidress.es

Avís legal.

Tots els drets reservats

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB WWW.EQUIDRESS.ES Copyright © .Tots els drets reservats.

1. INFORMACIÓ GENERAL
L’empresa EQUIDRESS.SCP amb NIF J-65678310, té el seu domicili social a SANT SALVADOR DE GUARDIOLA amb telèfon 689940923, té l’adreça electrònica equidress@equidress.es

2. OBJECTE
Aquest document “Nota Legal” té per objecte regular i establir les condicions generals de l’ús del web que l’empresa EQUIDRESS posa a disposició del públic en l’URL EQUIDRESS.ES El present web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, especialment els clients de l’empresa interessats en la seva prestació de serveis, concretament centra la seva activitat en el sector de l’hípica. L’empresa es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació i actualització dels continguts i serveis, de la present Nota Legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web .

3. ACCEPTACIÓ, ACCÉS I ÚS CORRECTE DEL WEB.
3.1. ACCEPTACIÓ.
La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en la present Nota Legal.

3.2. ACCÉS A LA WEB.
L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, llevat d’aquells serveis en què l’empresa condiciona la seva utilització a la d’omplir el formulari i / o pagament de l’import corresponent al servei. L’empresa manifesta que la prestació de serveis i subministraments de tercers per connexió a través de la xarxa de comunicacions, inclosos el transport, qualitat, continuïtat i funcionament, no li corresponen, de manera que l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics. En aquest sentit, l’empresa es reserva el dret a interrompre l’accés al seu web, en qualsevol moment i sense preavís, ja siguin per motius de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altre causa . En conseqüència, l’empresa no garanteix la fiabilitat, disponibilitat ni la continuïtat del seu web en el cas que es presentin les causes esmentades, no es pot exigir-la responsabilitats en aquest sentit. Així mateix, l’empresa no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

3.3. ÚS CORRECTE DEL WEB.
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i de la present Nota Legal. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Nota legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web al d’altres usuaris. Així mateix l’usuari es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el web. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’empresa presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, microinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de l’empresa o de tercers . L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix. No es permet, excepte quan hagués acceptació expressa per part de l’empresa, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines de l’empresa diferents de la pàgina principal del seu portal, ni tampoc presentar les webs de l’empresa o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat. L’usuari respondrà davant l’empresa i davant de tercers, dels danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

4. CONTINGUTS.
El contingut del present lloc és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigilància o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu concret. No obstant, l’empresa posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva web siguin exactes i estiguin el més actualitzats possibles. No obstant això, Equidress no es responsabilitza de la informació que l’usuari pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa , i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Equidress que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l ‘usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació , per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si mitja l’autorització expressa d’aquest lloc, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de Equidress dels indicats drets de propietat intel·lectual. Llevat que legalment s’estableixi el contrari queda també prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i de dels serveis en ella continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. L’usuari d’aquest lloc s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa. Tots els drets estan reservats.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITATS.
6.1. RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA PER UTILITZACIÓ DEL WEB.
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del web i l’empresa està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers contra l’empresa com a conseqüència o basada en la utilització del web per part de l’usuari.
6.2. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA PEL FUNCIONAMENT DEL WEB

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònica, motivats per causes alienes a al’empresa. Així mateix, l’empresa s’exonera de qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control de l’empresa.

6.3. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA PER A ENLLAÇOS
La empresa declina toda responsabilidad respecto de la información que haya fuera del web, ya que la función de los enlaces que aparecen es únicamente la de informar al usuario de la existencia de otras fuentes de información.

La empresa no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los enlaces, ni sugiere, invita o recomienda la visita de los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido o de los perjuicios que pueda sufrir el usuario en virtud de la información encontrada el web enlazado.

Si el usuario optas por abandonar la web a través de enlaces a otras webs diferentes a las de esta empresa, Esta no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichas páginas ni de las cookies que éstos pudieran almacenar en el ordenador del usuario

7. PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’empresa Equidress informa els usuaris que les dades de caràcter personal que ens proporcionin en omplir qualsevol formulari dels que s’inclouen en aquesta web es recolliran en fitxers, dels quals és responsable Equidress i seran tractades amb la finalitat de poder prestar els serveis empresarials. En aquest sentit, l’usuari dóna el seu consentiment perquè les dades se tractin de la forma i finalitat indicada, garanteix en tot moment de l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a aquesta empresa i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. L’usuari enregistrat conserva a tota hora la possibilitat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció d’comunicacions comercials. En cas de dubte, i així com per exercir aquests drets, pot dirigir-se a l’empresa Equidress mitjançant correu electrònic equidress@equidress.es, Tel. 689940923

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.
Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol, i qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o execució s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. A més, l’empresa Equidress i l’usuari acorden sotmetre expressament als Jutjats i tribunals de la terrassa, amb renúncia de qualsevol altra fur general o especial que se’ls pogués correspondre.

 

Back to Top